แคมเปญ

แคมเปญ

แสดงแคมเปญทั้งหมด

ชื่อเรื่อง 5th Anniversary
วันที่ 01-06-2017 ผู้ชมทั้งหมด 3573
5-Years-OShopping_912x555.jpg (912×555)


5
th Anniversary Promotion 1-30 June 2017รายละเอียด
•  เพียงแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้จากทุกช่องทาง จากช่องโอ ช้อปปิ้ง คุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัล! 
•  แจกทอง 30 วัน 30 บาท
•  ซื้อมากได้สิทธิ์ลุ้นมาก
•  กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560

กติกาการจับรางวัล  
•  ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับช่องทางต่างๆของ โอ ช้อปปิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560
•  ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า และไม่มีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากยกเลิกการสั่งซื้อจะต้องตัดสิทธิ์และให้สิทธิ์รางวัลสำรองต่อไป
•  ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับซ้ำบริษัทจะทำการจับรางวัลใหม่
•  การสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้ผ่านช่องทางต่างๆของ โอ ช้อปปิ้ง 1 ชุด มีค่าเท่ากับ 1 สิทธิ์ร่วมลุ้นโชค
•  ระบบจะทำการบันทึกชื่อ และที่อยู่โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเบอร์ 02-817-9977, 02-817-9988 และ 02-817-9999, O magazine, www.oshoppingtv.com และ O Shopping Mobile Application
•  จับรางวัลในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอช้อปปิ้ง เลขที่ 88/8 ชั้น 1 อาคารโอ ช้อปปิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 จำนวน 30 รางวัล 
•  ประกาศผลผ่านทางช่องรายการ โอ ช้อปปิ้ง, www.oshoppingtv.com และ www.facebook.com/oshoppingtv ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00 น.
•  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะโทรติดต่อกลับไปหรือส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศรางวัล    
•  ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ และจดหมายยืนยันผู้โชคดีมายื่นเพื่อรับสิทธิ์
•  ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง ผู้รับมอบอำนาจมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของตนและของผู้โชคดี โดยระบุการมอบและรับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องตามหนังสือที่บริษัทฯออกให้ และถือจดหมายยืนยันผู้โชคดีมายื่นรับสิทธิ์ดังกล่าว
•  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง และจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล 
•  Business Partner (หุ้นส่วนธุรกิจ) และพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ ไม่รวมถึงครอบครัวพนักงาน
•  ใบอนุญาตเลขที่ 700/2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
ของรางวัล
•  ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล  

จับรางวัล 1 ครั้ง 
•  วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.

สถานที่จับรางวัล 
•  บริษัทจีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด 
•  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางช่องรายการ โอ ช้อปปิ้ง, www.oshoppingtv.com และ www.facebook.com/oshoppingtv เวลา 17.00 น.

กำหนดรับของรางวัล
•  ติดต่อรับของรางวัลในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น.
目次をみる

เมนูส่วนตัว

TOP

โอ ช้อปปิ้ง

TV Home shopping Association (Thailand)